ประกาศความเป็นส่วนตัว
TH
EN

ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างให้กู้ยืมเงิน

เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ชักจูงใจในการให้กู้ยืมเงินออนไลน์ หรือผ่านทางโทรศัพท์ หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ Tiktok ทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการสมัครบริการหรือให้โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น บริษัทขอยืนยันว่ามิได้รู้เห็นกับการกระทำดังกล่าวนั้นแต่อย่างใด
หากท่านใด ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งได้ที่
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนังานตำรวจแห่งชาติ
สายด่วน 1441 และ http://thaipoliceonline.com หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
โทรศัพท์ 02-142-2555 ถึง 60 และ http://www.tcsd.go.th

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ พลัส จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีแอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แคปปิตอล ลิ้งค์ เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

ได้รับอนุญาตให้การประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

งบการเงินฉบับตรวจสอบแล้ว

รายงาน
ไฟล์เอกสาร
2566
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ดูเอกสาร
2565
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดูเอกสาร

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จึงได้ออกประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ติดต่อเรา

บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ พลัส จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105565190478

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/8 อาคารแคปปิตอล ลิ้งค์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02 678 0666
โทรสาร : 02 678 0666 ต่อ 720
อีเมล: info@capitallink.co.th
เวลาทำการ: 9:30 - 16:30 น. จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดธนาคาร