ประกาศความเป็นส่วนตัว
TH
EN

บริจาคเครื่องใช้สำนักงาน

บริจาคเครื่องใช้สำนักงานให้กับมูลนิธิสวนแก้ว

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องใช้สำนักงานงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิสวนแก้ว

6 กรกฎาคม 2566